Innkalling til årsmøte mandag 25.oktober

Vi er nødt til å ha et årsmøte på mandag hvis vi skal kunne få tilskudd fra BSI, og få alle formaliteter på plass (søknadsfristen er 1.november..). Tilskuddet er viktig, da det gjør at vi kan holde kostnadsnivået lavt.

På årsmøtet kan du få et innblikk i hvordan klubben drives og planene fremover. Vi tar dette etter trening mandag 25. oktober 17:00. 

Saksliste ligger vedlagt. Hvis noen har saker de ønsker å ta opp på møtet, send meg en melding!

Håper å se mange på møtet :D