Innkalling til årsmøte 14 februar

Ønsker du å vite mer om hvordan klubben blir driftet, ha en sosial kveld med andre i klubben, og samtidig påvirke klubbens fremtid?

Velkommen til årsmøte 14.februar. Vi møtes på kvarteret, og går igjennom året som har vært. Håper det er en del som stiller, slik at dette kan bli en nyttig og sosial kveld på Kvarteret.

Tror ikke vi har medlemmer under 18, men Aldersgrense 20 år(ikke student), 18 år med studentbevis på kvarteret.

Saker som skal behandles:
Valg av klubbklær
Opprettelse av lag i 2.divisjon
Fastsette treningsavgift høsten 2022

formelt:

Til medlemmene i BSI Badminton

Innkalling til årsmøte i BSI Badminton 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i BSI Badminton.

Årsmøtet avholdes 14. februar på Kvarteret (hvilket rom kommer vi tilbake til)

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. februar 2022 til badminton@bsi.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Spond og hjemmesiden badminton.bsi.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av BSI Badminton i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til BSI Badminton og andre idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se BSI Badminton sin lov, https://badminton.bsi.no/no/vedtekter/. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan vi nås på badminton@bsi.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret